Римски бани

Римски бани е разновидност на стандартните парни бани. Температурата е около 45 – 60°С и влажност на въздуха около 100% .

Showing all 5 results